Magnesium
Cơ thể có cần khoáng chất Magnesium?
By Hân Huỳnh | | 0 Comments |
Magnesium là một khoáng chất thiết yếu cho hệ thống sinh học của con người, đảm nhận vai trò quan trọng trong việc chuyển tiếp tín hiệu giữa não và cơ thể. Vì sao cơ thể cần magnesium? Cùng Nufy tìm hiểu khoáng chất magnesium là gì cũng như công dụng tuyệt vời của khoáng chất này nhé.