Melatonin
Melatonin và giấc ngủ của bạn
By Hân Huỳnh | | 0 Comments |
Sau một ngày làm việc vất vả, giấc ngủ là cách giúp phục hồi sức khỏe. Vì vậy, giấc ngủ là vấn đề quan trọng của sức khỏe, liên hệ mật thiết với sự ổn định của nhịp sinh học ngày đêm do “đồng hồ cơ thể” điều hành. Ngày nay, nhiều người sử dụng Melatonin để kiểm soát chu kỳ của giấc ngủ mình. Vậy Melatonin là gì?  Ảnh hưởng đến giấc ngủ như thế nào?